0 DAGENAFTELLEN
NAAR EEN
NIEUW BEGIN
Meer info over dit boek,
het congres en de toekomst
van het liberalisme

Intro

Werken aan een nieuwe politieke lente

Het is crisis. Dat verlammende zinnetje baant zich al vijf jaar lang genadeloos een weg naar de hoofden en harten van mensen. Crisis is een feitelijke situatie geworden, een zee zonder getijden. Stilstand. Vijf jaar, dat is een half decennium. Onze samenleving is de crisis als referentiekader gaan beschouwen.
3
Jean Schoups en 2 anderen reageerden op deze paragraaf.
Een crisis die zichzelf bestendigt en versterkt, is geen crisis meer. Dat is een depressie. In die spiraal zitten wij vandaag gevangen. Uit die spiraal kunnen we ons opnieuw bevrijden. Als we willen.
10
Filip Vets en 9 anderen reageerden op deze paragraaf.
Angst, onzekerheid en vertwijfeling hebben ons blind gemaakt voor de twee gezichten van elke crisis. Er is het negatieve gezicht – het ineenstorten van wat was. En er is het positieve gezicht – het begin van iets nieuws. Daar is een woord voor: verandering. Er is ook een woord voor alles wat tegen die verandering ingaat. Dat is conservatisme. Conservatisme sluit de ogen voor verandering, door krampachtig vast te houden aan bekende en vertrouwde recepten. Een grote overheid. Zich afzetten tegen de ander. Afgunst. Haat. Controle. Grip. Autoriteit. Het aan banden leggen van vrijheid. Het zaaien van angst, isolement en verdeeldheid. Het gezicht van conservatisme was nooit meer aanwezig dan vandaag. Rechts-conservatieven houden niet van maatschappelijke verandering. Links-conservatieven vrezen economische verandering en groen-conservatieven hebben een afkeer van technologische en wetenschappelijke vooruitgang.
9
Patrick Claeys en 8 anderen reageerden op deze paragraaf.
Het hoeft niet te verbazen dat pessimistische tijden geen vruchtbare bodem zijn voor optimistische ideologieën. Nochtans zijn zij de enige remedie voor die pessimistische tijden.
1
Arne Stoffels reageerde op deze paragraaf.

Verzuring kan niet liberaal zijn

Verzuring is een normale reactie als de toekomst onzeker is en afgunst toeneemt. Maar het is geen liberale reactie. Liberalisme gaat niet over afgunst, maar over kansen. Niet over wantrouwen, maar over vertrouwen. Niet over angst, maar over opportuniteiten. Niet over behoud, maar over vooruitgang. Niet over haat, maar over verantwoordelijkheid. Het is niet zo moeilijk om de grens tussen liberalisme en egoïsme te zien; die grens ligt bij diezelfde verzuring en afgunst.
9
Bart Van Brabant en 8 anderen reageerden op deze paragraaf.
De wederopstanding van conservatieve krachten houdt onze blik op het negatieve gezicht van de crisis gericht. We staan al vijf jaar oog in oog met de stilstand, en negeren de verandering. Die is er nochtans. Verandering is de taal van vooruitgang, het traceerbare spoor van een zoektocht naar voortdurende verbetering door vindingrijkheid, veerkracht en doorzettingsvermogen. Dat gebeurt met vallen en opstaan, nu eens een stap terug, dan weer twee stappen vooruit.
3
F. Matthysen en 2 anderen reageerden op deze paragraaf.

Eén vonk volstaat

Eén vonk volstaat om ons uit het moeras te trekken. Een vonk in elk van ons, één ogenblik van verzamelde moed, kracht en optimisme om mee te stappen in de verandering en de draad van de vooruitgang opnieuw op te pikken. Dat is het moment waarop iemand beslist om te kiezen voor een positieve houding. Het moment waarop verandering vooruitgang wordt.
2
Luc Luyten en Arne Stoffels reageerden op deze paragraaf.
Ideologisch herbronnen betekent op zoek gaan naar die vonk. Geëngageerde burgers samen smeden tot een beweging die gelooft in de toekomst en positief naar morgen kijkt. Het liberalisme moet de noodzakelijke kracht in die zoektocht naar relance zijn. Ons liberalisme moet het vertrouwen herstellen. Ideeën alle zuurstof geven. De mens bevrijden en opnieuw centraal stellen.
9
Alain Vanderstraeten en 8 anderen reageerden op deze paragraaf.
Want ons land heeft nood aan een nieuwe politieke lente.
3
F. Matthysen en 2 anderen reageerden op deze paragraaf.

Een pleidooi voor vooruitgangsoptimisme

Dit essay is een pleidooi voor vooruitgangsoptimisme. Voor het rationeel geloof in de kracht van mensen, in evolutie en in verandering. Wat ons als mensen kenmerkt is vindingrijkheid, veerkracht en doorzettingsvermogen. Door risico’s te nemen en ons niet neer te leggen bij tegenslagen. Evolueren door te proberen, fouten te maken en weer verder te gaan. We bedenken steeds weer nieuwe ideeën en toetsen die af aan de realiteit van elke dag.
4
Manuel Couwet en 2 anderen reageerden op deze paragraaf.
Er is lef nodig om niet krampachtig vast te houden aan bekende en vertrouwde recepten. Vooruitgang begint met de eigen ingesteldheid. De nieuwe tijd, die maakt de geëngageerde burger zelf. De toekomst is niet aan overheden, grote leiders of statische normen en waarden. De toekomst is, meer dan ooit, aan de mens. Aan burgers, die samen naar oplossingen zoeken voor de economie, de overheid en de manier waarop we samen uit de crisis geraken.
6
Dirk Van Landen en 5 anderen reageerden op deze paragraaf.
Ons project koppelt de keuze voor vrijheid, verantwoordelijkheid en ondernemerschap aan een rotsvast geloof in de toekomst, verandering en vooruitgang. Wij zijn geëngageerde burgers en vooruitgangsoptimisten. Wij willen het tegengif zijn voor afgunst en verzuring.
2
Frank Ponsaert en Arne Stoffels reageerden op deze paragraaf.
Liberalen zijn niet uniek in hun erkenning van ondernemerschap, verantwoordelijkheid of vrijheid. Liberalen zijn ook niet uniek in hun positieve kijk naar verandering en vooruitgang. Het is de combinatie van beiden die liberalen uniek maakt.
4
Agna Hendrix en 3 anderen reageerden op deze paragraaf.
Gwendolyn Rutten
Aarschot, 25 mei 2013

2
N. Vanden Borre en IVAN POPPE reageerden op deze paragraaf.
Inhoudstafel Lees verder